Coachning/ Handledning

I coachning arbetar vi tillsammans enskilt eller i grupp för personens/gruppens bästa.

Intentionen här är att tillsammans skapa de resultat man vill ha. Att hjälpas åt att förändras till det man vill och att stödja individen eller gruppen till att bli det bästa de kan bli.

I handledning stöttar och vägleder handledaren individen/gruppen i ett ämne där handledaren har kunskap.

Coachning/handledning hjälper individen och gruppen att reflektera över sig själv, arbetet, samspelet i arbetsgruppen och organisationen för att hantera olika svårigheter och förebygga konflikter, stress och kränkande särbehandling/mobbning.