Hypnoterapi

Här arbetar vi tillsammans utifrån en aktuell problemställning där det medvetna arbetet med problemställningen inte gett resultat.

Vi arbetar med målformulering utifrån problemställningen.

Det finns tre olika val av hypnoterapiformer utifrån vilket problem individen kommer med.

Suggestionsterapi om det inte finns någon bakomliggande anledning till beteende. Här arbetar vi med till exempel: Sluta röka, Lättare fobier, Flygrädsla, Svårigheter att somna, Stärka självkänslan och självförtroendet

Hypnoterapi när det finns någon bakomliggande orsak till en problematik som är svåråtkomlig. Här arbetar vi med att släppa taget om allt analyserande och låta hjärnan fritt associera utifrån problemställningen i tid och rum, i rum och tid. Ibland är det bara kroppen som reagerar, ibland känslorna, ibland olika minnen, dofter. Vi arbetar i en serie om 6-16 sessioner ungefär. Vi arbetar tills det som en gång orsakade en inlåsning kommer upp till medvetandet och spänningar släpper och individen känner sig friare och förstår orsak och verkan.

Under hypnoterapi kan terapeuten använda stärkande suggestioner som hjälper individen i sin utveckling.

TLT när det finns någon bakomliggande orsak till en problematik som är svåråtkomlig för en individ. Här använder vi oss av individens fantasi och föreställningsförmåga.

Ibland kan det vara lättare att komma åt ett problem genom att använda oss av en tidigare liv terapi session som detta är.  Genom att se sig själv i ett annat liv och med klargörande frågeställningar om det man upplevde då kan påverka det man upplever i dag. Man ger sig själv stöd från då till nu vad man behöver i dag. Detta ger ofta ett lugn och många upplever också en större acceptans över det liv man lever i dag och en minskad rädsla för döden.