KBT Terapi

KBT = Kognitiv Beteende Terapi.

Här arbetar vi tillsammans utifrån individens problemställning mot ett attraktivt mål.

Vi upptäcker hur hjärnans olika tankeprocesser, kroppens reaktioner och känslor påverkar beteendet i samspel med omgivningen.

När man själv blir medveten om vilka processer som förhindrar ett välbefinnande eller framgången i livet är det dags att pröva nya strategier.
Vi upptäcker och övar på nya beteenden.

Vid behov arbetar vi med att upptäcka händelser som format oss till dem vi är i dag.

Vi kan inte leva om våra liv och få tidigare händelser att bli ogjorda eller försvinna, men vi kan arbeta med att medvetandegöra oss hur tidigare händelser fortsätter att påverka oss i vår vardag i liknande situationer. Den upptäckten ger möjlighet till en förståelse för hur vi fungerar och en individuell möjlighet till förändring nu och framåt.

KBT har ett stort användningsområde i dag tack vare olika tekniker och olika specifika behandlings strategier för olika diagnoser.

Jag arbetar med bland annat depression, utmattningssyndrom, ångest, social fobi, panikångest, OCD, självkänsla, stressymptom.