Om mig

Jag är ständigt nyfiken på ny kunskap om människans unika förmåga att läka sig själv.
I grunden är jag sjuksköterskan som ville rädda liv genom hjärtåterupplivning. Så blev det inte, utan min karriär tog en annan vändning. Jag började arbeta med demenssjukdom och var med och byggde upp en fantastisk vård i Strömstad för dessa människor och deras anhöriga. Jag utbildade och coachade personal till att bli de trygga och vägledande vårdarna som de demenssjuka och anhöriga behövde.

I och med en utmattningsepisod, blev jag nyfiken på att veta mer om orsaken till att nervsystemet i kroppen inte orkar upprätthålla en balans i vardagen.
Så jag läste vidare till legitimerad psykoterapeut och hypnoterapeut. Jag lärde mig mindfulness och fann många verktyg både för egen del och som jag delar med andra.
Med tiden har jag nu arbetat både på vårdcentraler som terapeut och på företagshälsovården. Att arbeta förebyggande med arbetsmiljö och hälsa ser jag som en vinst för alla människor, företag och samhället i stort.

2018 tog jag steget och blev egen företagare och har fyllt på mina kunskaper ytterligare. Från och med i år 2020 tar jag mot människor för Funktionsmedicinska bedömningar och coachning till en optimerad hälsa.
Jag vill dela med mig av den kunskap och erfarenhet jag förvärvat genom åren till var och en som vill vara med och ta hand om sin egen hälsa. Att Leva ett så optimalt friskt liv som möjligt.

Jag tror på företag som leder utifrån ett hälsoperspektiv och tillsammans kan vi göra skillnad.

Jag välkomnar dig att kontakta min friskvårdsklinik Phagos AB oavsett om du är privatperson, företagare, inom offentlig sektor eller i näringslivet.